Publication

Others

 

JASS International Interaction Committee (ed.)
“Higashi Asia ni okeru Citizenship Kyouiku- Atarashii Shakaika wo Motomete” (Citizenship Education in East Asia; Research and Study for a New Social Studies.) (written in Japanese)
Meijitosho Shuppan Corp., 2008. ISBN-13: 978-4184334106

JASS Special Committee of Publication Planning (ed.)
“Shinjidai wo Hiraku Shakaika no Chousen” (Challenge of the Social Studies Education for Opening up the New Epoch.) (written in Japanese)
Daiichi Gakushusha Corp., 2006. ISBN-13: 978-4804075129

Go to top of page